Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

24.06.2016

Fen Bilimleri Enstitüsü 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına İlişkin Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 -2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ

KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

*İlan edilen Tezsiz Yüksek Lisans Programına yapılan başvurularda müracaat eden veya sınavı kazanan öğrenci sayısı 12 (oniki) kişinin altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır.                                                                                                                          

A- BAŞVURULAR HAKKINDA                                                                                                                    

1- Başvurular 27 Haziran - 12 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.                                                                                                                       

2- Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.                                                                                                             

3- Başvuru adresi: http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx                                                                                                             

4- Başvurular esnasında yanlış ve eksik beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.                                                                                                                    

5- Lisansüstü Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir.                                                                                                                         

6- Başvuru sonuçları asıl ve yedek liste halinde ilan edilecektir.                                                                                                               

7- Başvuru sonuçları Fen Bilimleri Enstitüsü internet http://www.medeniyet.edu.tr/fen_bilimleri_enstitusu.html sayfasından ilan edilecektir.                                                                                                                     

                                                                                                                             

B- SINAV VE KAYIT                                                                                                                        

1- Mülakat/Yazılı Sınav Tarihi : 14 Temmuz 2016                                                                            

2- Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı : 15 Temmuz 2016                                                                           

3- Kesin Kayıt Tarihleri : 18 - 22 Temmuz 2016                                                                   

4- Yedek Adayların İlanı : 25 Temmuz 2016                                                                            

5- Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  : 26 - 29 Temmuz 2016                                                                   

                                                                                                                             

C- BAŞVURU KOŞULLARI                                                                                                                           

1- Mezuniyet Koşulu :                                                                                                                 

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.                                                                                                                  

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:                                                                                                                 

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.                                                                                                                  

3- Yabancı Dil Bilgisi:                                                                                                                    

Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır. Yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 yabancı dil veya % 30 yabancı dil olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun olup Yüksek Lisans Programlarına başvuruda bulunan adaylar için yabancı dil belgesi zorunlu değildir.                                                                                                                            

4- Diploma Mezuniyet Notu Koşulu:                                                                                                                    

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.                                                                                                                    

                                                                                                                             

D- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER                                                                                                               

1- Tezli Yüksek Lisans Programlar için:                                                                                                                 

a- Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                                       

b- Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                                   

c- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.  ALES Sayısal puanının GRE ve GMAT sınavları puanlarının dönüşüm tabloları için enstitümüz web sayfasına bakınız. ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süreleri 3 yıldır.                                                                                                                     

d- ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.                                                                                                                   

e- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                                                                              

f- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                                                                                  

ı- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.                                                                                                             

2- Tezsiz Yüksek Lisans Programlar için:                                                                                                              

a- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                                       

b- Tezsiz yüksek lisans programına başvuracakların lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.                                                                                                                   

c- Nüfus cüzdanının fotokopisi.                                                                                                              

d- Vesikalık fotoğraf  (2 adet).                                                                                                                 

e- Kayıt olmaya hak kazan adayların istenilen evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.                                                                                                             

                                                                                                                             

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                             

1- Tezli Yüksek Lisans Programlar için:                                                                                                                 

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.                                                                                                                    

2- Tezsiz Yüksek Lisans Programlar için:                                                                                                              

Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.                                                                                                                           

                                                                                                                             

F-KATKI PAYI ÜCRETLERİ                                                                                                                            

Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı (Kredi Başına)                                                                                              

165 TL (15x165=2.475 TL Bir Dönemlik)              

                                                                                                                             

İLETİŞİM:                                                                                                                          

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                   

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı                                                                                  

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.                 

Tel: 0 216 280 22 45      

e-posta: oidb@medeniyet.edu.tr                                                            

http://www.medeniyet.edu.tr/ogrenci_isleri_daire_baskanligi.html     

                 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                        

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.                  

Tel: 0 216 280 23 51      

e-posta: fbe@medeniyet.edu.tr                                               

http://www.medeniyet.edu.tr/ogrenci_isleri_daire_baskanligi.html