Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

"Avrupa'da İslamiyet" Konferansı

24.06.2016

"Avrupa'da İslamiyet" Konferansı

Strasbourg Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Samir Amghar tarafından Güney Yerleşke Konferans Salonumuzda “Avrupa’da İslamiyet” konulu bir konferans verildi. Sunum dili Fransızca olan konferansın çevirisini Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Kavas yaptı.

Avrupa’da yaşayan Müslümanların sosyal, kültürel yaşamlarının ele alındığı konferansta Dr. Samir Amghar,  Batı Avrupa’da (İngiltere, Hollanda, Fransa vd.) 15 ila 20 milyon arasında Müslüman bir toplum yaşadığına dikkat çekerek bunlarının çoğunluğunun iş kaygısı ile Avrupa’ya geldiğine dikkat çekti. Dr. Amghar, “1950-60’lı yıllarda Avrupa’ya gelen ilk kuşak Müslümanlar kazanmak ve geri dönmek için geldiler. 1960’lı yıllardan sonra ikinci ve üçüncü kuşak Müslümanların Avrupa’da okumaları ile şartlar değişti. İlk kuşak Müslümanlar, evde ve camide İslam’ı yaşarken, sonrakiler İslam’ı hayatın her alanına yaydılar. Özetle yeni nesil yaşadığı kamusal alanda kendini Müslüman olarak tarif etti” dedi. Bunun Avrupa’da Müslüman kimliğini daha da belirgin bir şekilde hissedilir hale getirdiğini ifade ederek sözlerine devam eden Dr. Amghar, Avrupa’da  İhvan-ı Müslimin (Mısır), Tebliğ Hareketi (Pakistan-Hindistan) ve Selefi yapılanmaların öncü rolde olduğuna dikkat çekti.