Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Görev Dağılımı

Erdoğan Atmaca:

–      Üniversitemizin misyonunu, vizyonunu ve kalite politikasını benimseyerek birimin de bu doğrultuda hareket etmesini sağlar,

–      Birim çalışanlarının koordinasyonunu sağlayarak birimde gerçekleştirilen işleri takip eder,

–      Birime gelen yazılı/sözlü taleplerin ivedilikle çözümlenmesini sağlar,

–      Duyuru ve etkinlik haberinin hazırlanması/hazırlatılmasını sağlar.

–      Web sitesi içerik ve banner metinlerini hazırlar,

–      Yazılı-görsel medya içeriklerinin yayınlanmasını sağlar,

–      Resmi yazışmaların hazırlanmasını/hazırlatılmasını sağlar,

–      Öğrenci Rehberi, İngilizce/Türkçe Genel Kataloglar ile Fakülte Kataloglarının içeriklerini hazırlar,

–      Her ay birim içi genel değerlendirme toplantısı yapar,

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.

Zehra Savan:

–      İngilizce web sayfasında; yayınlanması gereken tüm bilgi, belge, fotoğraf, video ve dokümanları yayınlar,

–      İngilizce web sayfasındaki problemleri saptayarak ilgililere iletir,

–      Uluslararası nitelikteki etkinliklerin haber ve duyuru çevirilerini yapar,

–      Gerekli kurumsal metinlerin İngilizce-Türkçe çevirilerini hazırlar

–      Öğrenci rehberi, İngilizce/Türkçe katalogları ile fakülte kataloglarının içeriklerini hazırlar,

–      Yabancı dilde hazırlanan teşekkür belgesi, tebrik kartları, afiş, banner, yaka kartı, kartvizit, broşür, kitapçık, plaket vs. gibi çalışmaların metin çevirisini yapar.

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.

Funda Songür:

–      Teşekkür belgesi, tebrik kartları, afiş, banner, yaka kartı, kartvizit, broşür, kitapçık, plaket vs. gibi tasarım çalışmalarını kurumsal kimliğe uygun olarak yapar.

–      İçerikleri hazırlanmış öğrenci rehberi, İngilizce/Türkçe genel kataloglar ile fakülte kataloglarının tasarımını yapar.

–      Sosyal Medya’da kurum kültürümüzü en iyi şekilde yansıtabilecek içerik tasarımlarını yapar,

–      Web sayfası içeriklerinin yayınlanmasını sağlar,

–      Web sayfasındaki problemleri saptar ve weble ilgili yapılması gerekenleri uygular,

–      Düzenli olarak http://bugtracker.medeniyet.edu.tr/ üzerinden iş takibini yapar,

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.

Özge Yılmaz:

–      Teşekkür belgesi, tebrik kartları, afiş, banner, yaka kartı, kartvizit, broşür, kitapçık, plaket vs. gibi tasarım çalışmalarını kurumsal kimliğe uygun olarak yapar.

–      İçerikleri hazırlanmış öğrenci rehberi, İngilizce/Türkçe genel kataloglar ile fakülte kataloglarının tasarımını yapar.

–      Sosyal Medya’da kurum kültürümüzü en iyi şekilde yansıtabilecek içerik tasarımlarını yapar,

–      Web sayfası içeriklerinin yayınlanmasını sağlar,

–      Web sayfasındaki problemleri saptar ve weble ilgili yapılması gerekenleri uygular,

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.

Berkan Ünsal:

–      Etkinliklerde fotoğraf-video çekimi ve ses kaydını yapar ve bunların arşivlenmesini sağlar,

–      Web sayfamızda ve sosyal medyada yayınlanacak videoların montajını yapar ve ilgili yerlerde yer almasını sağlar,

–      Birim deposunda yer alan promosyon ürünlerinin takibi, sayımını yapar ve bununla ilgili raporu birim sorumlusuna iletir,

–      Web sayfası içeriklerinin yayınlanmasını sağlar,

–      Web sayfasındaki problemleri saptar ve weble ilgili yapılması gerekenleri uygular,

–      Düzenli olarak http://bugtracker.medeniyet.edu.tr/ üzerinden iş takibini yapar.

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.

Yusuf Erdal Erdoğdu:

–      Sosyal Medya’yı organize etme. Aynı zamanda gelen sorulara ilgililerden bilgi alarak geri bildirimde bulunma

–      Web sayfamızda ve sosyal medyada yayınlanacak videoların montajını yapar ve ilgili yerlerde yer almasını sağlar,

–      Web sayfası içeriklerinin yayınlanmasını sağlar,

–      Duyuruların ve etkinlik haberinin hazırlanması

–      Etkinliklere ilgililerin daveti (Protokol, Basın Daveti vs.)

–      Türk Standartlarına Uygun Kalite Süreçlerini Oluşturma ve Güncelleme

–      Düzenlenen sempozyum, konferans, kongre vb. etkinliklerde açılacak olan stant için gerekli materyalin hazırlanması, standın kurulumu, düzeni ve organizasyon boyunca stant başında bulunarak kurumun temsil edilmesini sağlar.