Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Kârnâme ve Mâddetü'l-Hayât Işığında 16. Yüzyıl Safevi Mutfağı

01.06.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hâfız-ı Şîrâzî İran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bu programda 16. Yüzyıl’da Safevi sarayının iki aşçısı tarafından kaleme alınan iki eser üzerinden Safevi mutfağı kitabı, tercüme edip yayına hazırlayan Dr. Muzaffer Kılıç ve Mutfak tarihçisi Priscilla Mary Işın’ın katılımı ile konuşulacaktır. Farsça kaleme alınan Kârnâme ve Mâddetü’l-Hayât adlı yemek kitapları, 16. yüzyılda Safevi saray eşrafı ile seçkinlerinin yeme-içme kültürüne ayna tutan iki eşsiz eserdir. Kârnâme’nin yazarı Bâverçi, I. Şah İsmail zamanında yaşayan saygın bir devlet adamının aşçıbaşısı iken Mâddetü’l-Hayât’ın yazarı Nûrullah, I. Şah Abbas sarayının aşçıbaşısıydı. Safeviler; bugünkü Afganistan, Doğu Anadolu, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, İran ve Türkmenistan’ı içine alan geniş bir havzada varlığını sürdürmüştü. Dolayısıyla onların mutfak kültürü, neredeyse tüm bu kültürlerin mutfak ve yeme-içme kültürüyle daimî bir etkileşim içinde oluşmuştur. Safevilerin erken dönem eserlerinden olan ve Türk yazarlar tarafından kaleme alınan Kârnâme ile Mâddetü’l-Hayât İran mutfağının yeme-içme, yeme, içme, pişirme ve sunma kültürüne dair nice ayrıntılar barındırıyor.

Yer: İMÜ Ziraat Bankası Kütüphanesi Hasan Polatkan Salonu
Tarih: 01.06.2023 PERŞEMBE
Saat: 15.00 – 17.00
Konuşmacılar: Muzaffer KILIÇ - Priscilla Mary IŞIN