Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Görev Dağılımı

Koordinatörün görevleri

a) Koordinatörlüğü temsil etmek,
b) Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçları gerçekleştirecek görevleri yürütmek,
c) Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektör ve Genel Sekretere düzenli çalışma raporu sunmak,
d) Koordinatörlükte yer alan bölümlerin etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli iş planlarını ve düzenlemeleri yapmaktır.

Koordinatörlüğün çalışmaları, görev tanımları itibariyle işbirliği içerisinde çalışma yükümlülüğü bulunan, aşağıdaki sekiz bölüm tarafından yürütülür;

a) Basın Bölümü

Basın Bölümü’nün görevleri şunlardır:

1- Yerel, ulusal ve uluslararası alanda üniversiteyle ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak,
2- Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını sağlamak,
3- Bölüme ulaşan etkinlik, başarı vs. gibi bilgileri haber formatına dönüştürüp yayına yönlendirmek,

4- Düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haberleştirilmesine katkı sağlamak.


b) Sosyal Medya Bölümü

Sosyal Medya Bölümü’nün görevleri şunlardır:

1- Sosyal medyadaki kurum hesaplarını yöneterek güncellemek,

2- Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizlerini yapıp raporlamak,

3- Diğer üniversite ve kurumların sosyal medya iletişim yönetimlerini takip ederek, farklı ve başarılı iletişim çözümleri bulmak.


c) Tanıtım Bölümü

Tanıtım Bölümü’nün görevleri şunlardır:

1- Üniversitenin tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak,

2- Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek,

3- Üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için sergi, gezi ve toplantı gibi faaliyetler tertip etmek.

d) İnternet Bölümü

İnternet Bölümünün görevleri şunlardır:

1- Üniversite’nin ve Koordinatörlüğün internet sayfalarının güncellenmesini sağlamak,

2- Etkinlik, duyuru ve haberlerin internet sayfasında yer almasını sağlamak,

3- İnternet sayfasında yer alan bilgilerin yabancı dillere çevirisini sağlamak ve yayınlamak,

4- Üniversite ve Koordinatörlüğün internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.


e) Grafik ve Tasarım Bölümü

Grafik Bölümünün görevleri şunlardır:

1- Üniversite’nin Kurumsal Kimlik çalışmalarına destek olmak,

2- Koordinatörlüğün ihtiyaç duyduğu broşür, davetiye, kart tasarımı vb. gibi tüm görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılamak,

3- Sosyal medyada paylaşımı yapılacak içeriklerin görsel ihtiyaçlarının sağlanması,

4- Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlamak.

f) Fotoğraf ve Görüntüleme Bölümü

Fotoğraf ve Görüntüleme Bölümünün görevleri şunlardır:

1- Üniversite’de düzenlenen etkinliklerin fotoğraflarını ve görüntülerini çekmek,

2- Çekilen fotoğraf ve görüntüleri düzenlemek,

3- Fotoğraf ve görüntü arşivi oluşturmak.

g) Çeviri Bölümü

Çeviri Bölümünün görevleri şunlardır:

1- Koordinatörlüğün ve Rektörlüğün ihtiyaç duyduğu çeviri işlemlerini yapmak,

2- Üniversite için hazırlanan tanıtım materyalleri içerisinde ihtiyaç duyulanların çevirisini yapmak,

3- Üniversite’nin web sitesinin İngilizce kısmının kontrol ve güncellemesini yapmak,

4- İhtiyaç duyulan haberlerin çevirisini sağlayarak Üniversite sitesinde yayınlanmasını sağlamak,

5- Sosyal medya üzerinden gelen İngilizce sorulara ve yorumlara cevap vermek.

h) Kısmı Zamanlı Öğrenciler

Kısmı Zamanlı Öğrencileri görevleri şunlardır:

1- Koordinatörlüğün ihtiyaç duyduğu iş ve konularda koordinatörlüğe ve koordinatörlük bölümlerine destek olmak,  

2- Yapılan görevlendirmeleri amaca uygun olarak tamamlayarak verilen işleri teslim etmek.